Collapick

Teollisuuden asiakkaamme

 

Teknologisten ratkaisujemme taustalla on aina ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta, prosesseista ja käyttäjätarpeista – nyt ja tulevaisuudessa. Tunnistamme kehityksen pullonkaulat ja tiedämme kuinka ne poistetaan. Kerromme näkemyksemme reilusti ääneen. Asiakkaamme kaipaavat meiltä asiantuntijuutta, eivät selkääntaputtelijaa.

welding, dark, light

Tuotannon digitalisointi

Vuonna 1898 perustettu Niemen Tehtaat valmistaa huonekaluja jo neljännessä polvessa. Yli 120 vuoden aikana perheyritys on laajentunut kolmen yrityksen kokonaisuudeksi.
Niemen Tehtaiden tarpeena oli integroida nykyinen ERP osaksi verkkokauppaa ja parantaa verkkokauppaa vastaamaan paremmin asiakastarpeeseen. Autoimme asiakasta integraatiossa ja verkokaupan jatkokehityksessä.

Tuotannon tiedonkeruun digitalisointi

Parmaco on edelläkävijä rakennuskokonaisuuksien valmistamisessa tehdasympäristössä. Parmacolle toteutettiin 3 tehtaan laatutiedonkeruu elementtikohtaisesti. Työntekijät hyödyntävät mobiililaitetta tuotannossa, joilla laatutiedonkeruu tapahtuu. Johto pystyy seuraamaan jokaisen elementin etenemistä tuotannossa visuaalisesti. Viimeisimpänä digitalisoimme ja visualisoimme heidän työmaa prosessin.

Tuotannon digitalisointi

Pro Grinding valmistaa ja huoltaa työkaluja teollisuuden käyttöön. Tavoitteena oli luoda tilaus-toimitusketju digitaaliseksi. Asiakkaalle luotiin digitaalinen tilausten seuranta ja varastointijärjestelmä Ponnisteen päälle. Asiakkaat näkevät suoraan järjestelmästä, missä vaiheessa heidän tilauksensa on menossa. Näin Pro Grinding pystyy tarjoamaan asiakkailleen reaaliaikaisen tilannetiedon heidän tarvitseman tuotteen tilasta. Integraatio Lemonsoft:n ERP-järjestelmään.

Poikkeamien digitalisointi

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni. Keslalle toteutettiin mobiililaitteilla tapahtuva poikkeamaraportointi ja niiden hallinta. Asiakkaalla oli myös tarve saada hälytykset tiettyjen raja-arvojen muutoksista maalaamolinjalla. Ponnisteesta toteutettiin integraatio automaatiolaitteille, joista hälytykset lähetetään eteenpäin vastuuhenkilöille.

Tuotantoprosessin digitalisointi

ScanPole kuuluu Euroopan johtavien pylväsyhtiöiden joukkoon. ScanPolen tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa Höljäkässä sekä Norjassa Ilsengissä, ja Iso-Britannian pylväsmarkkinoilla asiakkaita palvelee myyntiyhtiö Scanpole Ltd. ScanPolelle toteutettiin räätälöitynä tuotantoprosessin digitalisointi sekä varaston visualisointi. Työntekijät pystyvät hakemaan järjestelmästä varastokohtaista tietoa, sekä järjestelmä näyttää isojen kappaleiden varastopaikat kartalla. Työprosessin leimaukset ja tuotteiden hallinta tapahtuu mobiilisti. Kokonaisuus on integroitu osaksi heidän ERP-järjestelmää, jonka tila päivitetään päiväkohtaisesti.

Poikkeamaprosessin digitalisointi

Suomen Levyprofiili Oy on merkittävä ohutlevyrakenteiden valmistaja Suomessa. He tarjoavat alihankintapalveluja päämiehille, kuten John Deerelle. Asiakkaalle toteutettiin poikkeama prosessin digitalisointi, jossa tuotannon tekijät syöttävät ilmoitukset mobiililaitteella ja laatuhenkilöstö hallitsee prosessia Ponniste järjestelmässä.

Laatutiedon digitalisointi

Finncont on asiantuntija kiertotaloutta tukevissa keräily-, varastointi- ja kuljetusratkaisuissa. Tuotamme älykkäitä ratkaisuja ympäristö- ja jätehuoltoon, teollisuuteen, kiinteistöyhtiöille, kunnille ja maatalouteen. Finncontille toteutettiin tarkastuspöytäkirjojen digitalisointi tuotannossa. Ratkaisussa hyödynnetään valmista Ponniste-järjestelmää.

Tuotannon ja kokonaistilanteen visualisointi

Oy Esmarin Composites Ltd tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä komposiittiratkaisuja yli 25 vuoden kokemuksellaan. Esmarinelle toteutettiin tuotannon tahtiajan visualisointi sekä työleimausten kerääminen mobiililaitteilla. Tavoitteena Esmarinella oli puolittaa tuotannon tahtiaika sekä muuttaa tarkastusasiakirjat sähköiseksi. Työntekijät käyttävät mobiililaitteita kirjausten tekemiseen ja tilausten kokonaistilanne visualisoitiin selkeillä raportointi näkymillä.

Robottisolun visualisointi ja tuotannon digitalisointi

Parmarine Oy valmistaa 50 vuoden kokemuksella kylpyhuone-elementtejä ja laivan palo-ovia. Parmariselle toteutettiin ensimmäisessä vaiheessa seinäelementtien robottisolun ohjauksen visualisointi, jolla käyttäjät voivat sijoitella DXF-kuvissa olevia elementtejä tehokkaaseen työjärjestykseen pöydälle sopiviksi. Toisessa vaiheessa digitalisoitiin Access-pohjainen tuotannon ohjausjärjestelmä, jossa hallikohtaisesti nähdään kylpyhuoneiden eteneminen

Tiedonkeruun digitalisointi

Junttan Oy on markkinoiden johtava paalutuskoneiden suunnittelija ja valmistaja.  Junttanilla haettiin ratkaisua paperikirjausten korvaamiseen ja parempaan hallintaan. Toteutimme Ponniste-alustaa hyödyntävän ratkaisun. Ponnisteeseen tehtiin asiakaskohtaiset tiedonkeruu prosessit sekä mobiililaitteilla toimiva käyttöliittymä tuotannon tekijöille.

Tuotannon digitalisointi

Outokummun Metalli Oy valmistaa John Deere ja Waratah -tuotemerkeillä myytävien harvesteripäiden runkoja. Asiakkaan haasteena oli tuotannon kokonaistilanteen hahmottaminen sekä kirjausten tekeminen paperilla. Toteutuksen alkuvaiheessa kartoitettiin digiauditoinnilla kokonaistilanne ja luotiin pitkän ajan digistrategia yritykselle. Alkuvaiheen jälkeen toteutettiin työprosessin digitalisointi sekä kokonaistilanteen visualisointi. Järjestelmä liitettiin olemassa olevaan tuotannonohjaukseen, sekä Microsoftin Sharepoint ympäristöön.

Haluatko kuulla lisää toteutuksistamme?