Collapick

Muut asiakkaamme

Olemme tehneet mielenkiintoisia ja innovatiivisia projekteja kaupungeille ja maakuntaliitoille.

Hankkeet ovat saaneet hyvää palautetta toteutuksesta myös EU-tasolta.

Teemme myös erilaisia hankkeisiin liittyviä kartoituksia ja annamme ammattimaisen näkemyksemme.

Kehitimme energiatiedon ja olosuhdetiedon visualisointinäkymää Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hankkeen Nopeat kokeilut 6 pilotin kautta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Visualisointinäkymän tavoitteena on visualisoida energia- ja sisäilmatietoa niin, että kuka tahansa ymmärtää sitä sekä pystyy tekemään sen perusteella tekemään päätöksiä omaan energian kulutukseen liittyen, sekä seuraamaan sisäilman vaikutuksia. 

Visualisointinäkymässä on huomioitu mm se, ettei tavallinen kuluttaja välttämättä ymmärrä vaikeiden määreiden kuten kilowattitunnin merkitystä ja siksi tietoa esitetään ilman niitä. Lisäksi näkymässä on minimoitu tekstin käyttö, jotta palvelua pystyy helposti käyttämään eri kansalaisuuden omaavat ihmiset.

Palvelu toimii web-selaimella ja se on toteutettu responsiivisesti, jotta sitä on helppo käyttää myös älypuhelimella tai tabletilla. Selainpohjainen toteutus mahdollistaa myös sen, että palvelua voidaan näyttää infonäytön kautta.

Liikenne portaali maakuntaan

Tavoitteemme oli luoda maakunnan asukkaille ja matkailijoille suunnattu palvelu, joka koostaa yhteen maakunnan liikennedatan. Fokuksena helppokäyttöisyys ja loppukäyttäjää palveleva palvelu.

  • Osana MAMBA – Hanketta
  • Kehuja toteutuksesta Euroopan laajuisessa hankekokouksessa
  • Tutkimme avoimet rajapinnat ja selvitimme mahdollisuudet NAP – rajapinnan käyttöön
  • Workshopeilla kerättiin täsmälliset tarpeet kunnilta ja liikennetoimijoilta

Tästä voit tutustua palveluun!

 

 

Ulkoinen viestintäkanava maakuntaan

Palvelu, jonka avulla Pohjois-Karjalaiset asukkaat ja kunta pystyvät kommunikoimaan keskenään. Koostaa viestinnän eri lähteistä yhdeksi kokonaisuudeksi.

  • Kuntalaiset saavat uusimmat tiedotteet / viestit paikallisesti puhelimeen.
  • Voivat vastata ketterästi paikallisiin kyselyihin.
  • Kokevat, että heidät kuullaan ja pääsevät vaikuttamaan päätöksen tekoon. 
  • Vastaukset visualisoitu selkeiksi graafeiksi.

Käyttöliittymäsuunnittelu, käytettävyys, integraatiot

Opastamisen ekosysteemi -hanke

Hiedanrannan infonäyttö pilotin tavoitteena oli kehittää tiedon keräämistä, koostamista ja välittämistä Hiedanrannan opastustilanteen parantamiseksi. Pilotissa hyödynnettiin Collapick Company Oy:n Ponniste tiedonkeruutyökalua ja tiedonvälitysalustaa. 

Lopputuotteena saatu infonäyttö antaa kävijälle nopeasti kokonaiskuvan Hiedanrannan tapahtumista ja käyttäjä pystyy myös pureutumaan tietoon helposti. Hiedanrannan toimijat osoittivat mielenkiintoa infonäyttöä kohtaan ja potentiaalia käytön laajentamiselle on havaittu.