Collapick

Ponniste – Työkalu tuotannonohjaukseen, sekä tiedon keräämiseen ja yhdistämiseen

 

Ponniste on Collapickin luoma järjestelmä, jonka käytettävyys on kehitetty yhdessä käyttäjien kanssa.
Järjestelmä tuo työntekijöille, sekä työnjohdolle arkea helpottavan ratkaisun tuotannon ohjaukseen ja tiedon keruuseen. Ratkaisut tukevat aidosti työn tekemistä ja vapauttavat työaikaa tuottavalle työlle.

Helppokäyttöinen järjestelmä on nopeasti opittavissa. Se toimii mobiilisti kaikissa tietokoneissa tai päätelaitteissa, joissa on internetyhteys, sekä verkkoselain.

Ponniste on muokattavissa yrityksen tarpeiden mukaisesti ja integroitavissa nykyisiin järjestelmiin.

Poikkeamat

Sähköisen poikkeamalomakkeen täyttäminen sujuu vaivattomasti ja sanallisen tiedon lisäksi pystytään hyödyntämään kuvia.

Pöytäkirjat

Ponnisteen avulla toteutat erilaiset pöytäkirjat tuotannon muuttuviin tarpeisiin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi tarkastuspöytäkirjat, mittapöytäkirjat ja laaturaportointi.

Tiedon visualisointi

Ponnisteen avulla pystytään visualisoimaan tietoa esimerkiksi tuotannon eri vaiheita ja työpisteitä. Teemme myös visualisointeja tilausjonoihin, sekä sensoridataan pohjautuen.

Kanban

Kanban-näkymä eli ”tuotannon trello” mahdollistaa ketterän työnohjauksen. Näet reaaliajassa, mikä tilanne milläkin tuotannon resurssilla on ja voit ohjata töitä ketterästi haluttuun työjonoon.

Läpimenoaika, työaika ja jälkilaskenta

Ponnisteen avulla seuraat reaaliaikaisesti ja tarkasti tuotteen, työn tai projektin läpimenoaikaa. Kerätystä datasta järjestelmä voi tuottaa jälkilaskentaraportteja.

Ohjeet ja dokumentit

Työn sujuvuuden kannalta on erittäin tärkeää, että työntekijällä on päivitetyt ohjeet käytössään. Ponnisteen avulla eri osapuolet pysyvät ajan tasalla, jos tuotteen valmistukseen tulee muutoksia.

Integraatiot

Olemme integroituneet asiakkaan olemassa oleviin järjestelmiin, kuten ERP, PDM ja dokumenttienhallinta.

Huolto

Ponnisteella työntekijät ilmoittavat huoltotarpeista sähköisesti. Kunnossapito puolestaan näkee tulevat huoltokutsut, niiden kiireellisyyden sekä ajastetut määräaikaishuollot.

Häiriöt

Ponnisteen avulla häiriöt pystytään ilmoittamaan nopeasti ja helposti omalta työpisteeltä. Häiriötieto menee saman tien oikealle henkilölle, joka pystyy reagoimaan siihen välittömästi.

Turvallisuus-havainnot

Turvallisuushavaintojen raportointi on erittäin tärkeä työkalu vaarallisten tilanteiden ennaltaehkäisyssä.

Kristian Rasehorn

Myynti

044 987 0468

kristian.rasehorn@collapick.com

Jarno Laine

Myynti

050 301 2956

jarno.laine@collapick.com